DIGITAL Network Alkaş - DNA

Üyelik Sözleşmesi

DİJİTAL PLATFORM

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. HİZMET VEREN’E İLİŞKİN BİLGİLER

 

HİZMET VEREN BİLGİLERİ:

Unvanı: ALKAŞ PERAKENDE HİZMETLERİ TİC. A.Ş.  (Kısaca “ALKAŞ veya Hizmet Veren” olarak anılacaktır.)
Adresi: Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 Kat:4 D:16 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 212 284 8650
E-posta Adresi: info@alkas.com.tr
Mersis No: 0054041401900019

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik, ödeme şekli, ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin ("Ürünler" veya “Hizmetler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. İşbu Form, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ön bilgilendirme formu niteliğindedir.

 

 1. ALINAN HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

 

Alkaş datasında bulunan; Gayrimenkul, Perakende, E-Ticaret ve benzeri sektör temsilcileri, platforma web sitesinden üye olarak üyelik tiplerine göre farklılık gösterebilecek şekilde;

● Alkaş’ın platform üyelerine açık etkinliklerine indirimli ulaşabilir.

● Sektöre dair gündemi takip ederek yeni eğitimlere katılabilir.

● Firma hedeflerine uygun etkinlik ve webinarlar gerçekleştirebilir.

Belirlenen üyelik tipine göre sunulacak hizmetler, aşağıda yer almaktadır.

ÜYELİK TİPLERİ

 

DNA KURUMSAL

DNA BİREYSEL

DNA TV Üyeliği:

Üyelik Tanımı

 1. Firmaya özel Kurumsal profil oluşturma
 2. Kişiye özel  profil oluşturma
 3. 3 firma temsilcisi üyelik ekleme
 4. Tanıtım materyalleri ekleme
 5. Sektörel Haberlere katma değerli içerik
 6. İçerik arşivine 7/24 erişim
 7. Özel konferanslara indirimli bilet hakkı
 8. Markaya özel proje webinarlarda üye özel indirim avantajı
 9. Anlaşmalı kuruluşlarda üyelere özel indirimler/kampanyalardan faydalanma
 10. DNA’da dijital reklam alanlarında özel indirim avantajı
 11. DNA Kurumsal Toplantılarına Katılım
 1. Kişiye özel profil oluşturma
 2. İçerik arşivine 7/24 erişim
 3. Özel konferanslara indirimli bilet hakkı
 4. Sektörel Haberlere katma değerli içerik
 5. Markaya özel proje webinarlarda üye özel indirim avantajı
 6. Anlaşmalı kuruluşlarda üyelere özel indirimler/kampanyalardan faydalanma
 1. İçerik arşivine 7/24 erişim
 2. Özel konferanslara indirimli bilet hakkı

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoşgeldin üyeliği olarak tanımlanan kategori belirtilen sosyal medya hesapları, Google hesabı veya mail adresi girilerek kişinin ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşur. Hoşgeldin üyeliği diğer kategorilerdeki haklardan faydalanamazlar.

 

 

 1. ÖDEME/İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Müşteri tercih edeceği ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatının seçtiği üyelik tipi kapsamında ücretlendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

Hizmet Alan, sözleşmeye konu hizmet ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki müşteri hizmetleri telefon numarasına veya e-mail adresine bildirebilecektir.

Müşteri Hizmetleri mail adresi: info@digitalnetworkalkas.com
Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: +90 212 284 86 50

 1. CAYMA HAKKININ VE KULLANIMI

 

5.1. Mesafeli sözleşmelerde tüketici/hizmet alan, cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar olan istisnalar saklı kalmak üzere, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler Hizmet Veren’e ait Web sitesinde belirtilen Üyelik sayfasından gönderilecektir. Ayrıca Hizmet Veren’e ait bildirim iletişim kanalları bu formun “Üyelik Bilgileri” kısmında ve aracı hizmet sağlayıcı web sitesinde yer almaktadır. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Hizmet Veren’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma süresinin (14 gün) aşılması ve iptal etme talebinde, ödeme iadesi yapılmayacaktır.

 

Yasal cayma süresi olan 14 (on dört) günlük sürenin aşılması halindeki iptal etme durumunda, e alınan hizmete ilişkin bedel iadesi yapılmamaktadır. Ayrıca, 5.2. maddede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere işbu Sözleşme’de yer alan üyeliklerde cayma hakkının uygulama alanı bulunmamaktadır.

5.2. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile sair mevzuat ilgili hükümleri uyarınca Hizmet Alan’ın, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağı açıkça düzenlenmiş olup tüketici işbu hususları bilmektedir.:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Hizmet Veren veya sağlayıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

c) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

5.3. Sözleşme gereğince Hizmet Veren’in bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün/hizmet bedelinin ödendiği hesaptır. Bu hesabın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Hizmet Veren’in bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Hizmet Alan, Hizmet Veren’e bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Hizmet Alan böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

 

 1. HİZMETE İLİŞKİN FİYAT DÂHİL TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

Hizmet Alan, Sözleşme kurulma aşamasındaki hizmet bedelini kabul etmektedir. Üye olma aşamasından sonraki üye olmaya ilişkin sonraki ödemeler için ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Üyelik Sözleşmesi işbu anılan şartlarla bir yıl geçerli kalacak olup bir yıllık Sözleşme süresinin bitiminde, belirlenecek olan yeni dönem üyelik bedeli üstünden Üyelik Sözleşmesi yenilenecektir.

 

Üyelik süresinin sonunda satın alınan bireysel aylık/yıllık üyelikler, Hizmet Alan tarafından iptal edilmediği sürece, üyelik otomatik olarak güncel Sözleşme koşulları kapsamında yenilenecektir. Hizmet Veren tarafından üyeliğin sona ermesinden 15 (on beş) gün önce Hizmet Alan’a bir hatırlatma e-postası ile bildirilecektir. Sözleşme’nin otomatik olarak yenilenmesi kurumsal üyelikler için geçerli değildir.

 

Hizmet Alan, üyeliğin yenilenmesini istemediği takdirde Hizmet Veren tarafından gönderilen hatırlatma e-postasında yer alan yönergeleri takip ederek üye profili üzerinden iptal talebinde bulunacaktır. Aksi takdirde, üyelik sözleşmesi yenilenmiş sayılacağından üyelik bedeli sisteme kayıtlı kredi kartından tahsil edilerek otomatik olarak yenilenecektir.

 

 1. ŞİKÂYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

 

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Hizmet Alanın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 1. SÜREYE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

 

Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen hizmet edimi oluşturmaktadır. Sözleşme süresi;

Yıllık üyeliklerde sözleşmenin akdini takiben 1 (bir) yıldır.

Aylık üyeliklerde sözleşmenin akdini takiben 1 (bir) aydır.

Yıllık üyeliklerde, üyeliğinizin bitiminden 15 gün evvel tarafınıza gönderilen e-postada yer alan yönergeleri takip ederek üyelik profili üzerinden üyelik iptalini gerçekleştirebilecektir.  Üyelik iptalini üyelik bitim tarihinizden önce gerçekleştirmediğiniz sürece seçmiş olduğunuz üyelik tarifesinin güncel şartları ile devam edecektir.

 1. HİZMETİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİLER

Sözleşme konusu hizmetlerin, kullanım amacına uygun olarak; https://digitalnetworkalkas.com internet sayfasının içinde yer alan İşlem Rehberi tarafından tarif edilen şekilde kullanılması gerekmektedir.

 1. HİZMETİN BEDELİ

 

Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, Üye Formunda yer almakla birlikte gönderilen bilgilendirme maili ve müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

  1.  İşbu Sözleşme’nin süresi üyelik tiplerine göre farklılık göstermekte olup Sözleşme’nin süresi aylık üyeliklerde 1 (bir) ay süre; yıllık üyeliklerde 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşme süresi sonunda yeni dönem Üyelik ücretleri belirlenecektir. Üyenin üyeliğe devam etmesi halinde bu sözleşmenin aynı haklarda ancak yeni dönem için eski dönem hizmet bedeli üzerinden %[20] ila %[50] arasında belirlenen oranında artış ile devam edeceği taraflarca bilinmektedir.

 

  1. Hizmet Veren, DNA Online Üyelik Dijital Platformu ile Hizmet Alan’a üyeliği kapsamında sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmet bedellerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, işbu bedellerde yapılacak değişiklikleri kabul etmediği takdirde, Üyelik Sözleşmesi’ni, güncel bedelin Hizmet Alan’dan tahsil edileceği tarihe dek feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmeyen Hizmet Alan, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

11.1. Hizmet Alan, işbu Form'da satışa konu hizmetin temel nitelikleri, hizmet bedeli ve ödeme şekli ile kullanımına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


11.2. Hizmet Alan işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alana verilmesi gereken adres, üyelik tiplerine özgü temel özellikler, hizmetin vergiler dâhil bedeli, ödeme ve üyelik kullanım bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


11.3. Hizmet Veren, sunduğu hizmetin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Hizmet Alana bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli yasal faizi ile birlikte Hizmet Alana iade eder.


11.4. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Veren yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilir.

 

11.5. Hizmet Alan’ın, Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen fesih şartları da saklı kalmak kaydıyla, Üyeliğini “hakkın kötüye kullanımı” teşkil edecek şekilde kullanması, diğer üyelerin kişilik haklarına saldırması, taciz, hakaret, terör propagandası vb. bir hukuka aykırı eylem gerçekleştirmesi halinde Hizmet Veren gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Üyeliği tek taraflı, bedelsiz ve tazminatsız iptal etme hakkını sahiptir.

 

11.6. Hizmet Alan, üyelik kapsamında kendisine tanınan haklar haricinde, Üyeliği süresince Platformu herhangi bir gerçek veya tüzel kişiliğin reklam, tanıtım, duyuru, pazarlamasını yapmak amacıyla kullanamaz. Bu durumun tespiti halinde Hizmet Veren gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı, bedelsiz ve tazminatsız feshetme hakkını saklı tutar.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Hizmet Alan tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

 

Bilgilendirilen

Tüketici/ Hizmet Alan

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

DİJİTAL PLATFORM

 

Madde 1- Taraflar


1.1. HİZMET VEREN /ALKAŞ

 

Adı          : Alkaş Perakende Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Adresi     : Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/4 D:16 Beşiktaş/İstanbul

Telefon    : 0212 2848650

E-mail      :info@alkas.com.tr

Mersis No: 0054041401900019


1.2. HİZMET ALAN/Hizmet Alan

Üyelik formunda bilgileri doldurulmuş Üye’yi ifade etmektedir.

 

Madde 2- Konu

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALKAŞ’ın Hizmet Alan’a ait http://www.digitalnetworkalkas.com internet sitesinden elektronik ortamda hizmetini aldığı aşağıda nitelikleri ve hizmet ücreti belirtilen hizmetin satışı ve hizmetin ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Hizmet alan, hizmet verenin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, hizmetin sunumu ve masrafları vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Hizmet Veren/hizmet veren tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 http://www.digitalnetworkalkas.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Hizmet Alan tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ise bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme Bilgileri

Elektronik ortamda alınan hizmetlerin türü, süresi, bedeli, ödeme şekli, satın alan kişi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.  Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişinin ayrı olması halinde Fatura Bilgileri ayrı düzenlenecektir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Hizmet Alan kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Hizmet Alan kabul eder.

HİZMET VEREN gerekli gördüğü durumlarda, HİZMET ALAN’ın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. HİZMET VEREN bilgilerde sorun tespit ettiği durumlarda HİZMET ALAN’ın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden HİZMET ALAN’a ulaşamadığı takdirde hizmeti dondurur. HİZMET ALAN’ın bu süre zarfında HİZMET VEREN ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi 15 gün beklenir. Bu süre içerisinde HİZMET ALAN’dan herhangi bir cevap alınamazsa HİZMET VEREN, her iki tarafın da zarar görmemesi için üyeliği iptal eder.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, Hizmet Alan tarafından üyeliğin oluşturulduğu tarihtir.

 

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık veya resmi karantina vb.) olarak kabul edilecektir.

 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Hizmet Verenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Hizmet Veren, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler üye olamaz. Hizmet Veren, Hizmet Alanın gerçek kişi olması halinde sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Hizmet Alanın yaşını yanlış yazmasından dolayı Hizmet Veren’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Hizmet Veren, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Hizmet Alan, Hizmet Verenden hak iddiasında bulunamaz. 

5.3.  https://www.digitalnetworkalkas.com  ‘dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.) ya da banka havalesi ile üyelik satın alınabilir. Üyeliğin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.4. Kurumsal Network üyelik haricindeki üyeliklerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde online tahsilat sistemi olarak TURK Elektronik Para A.Ş.’ye ait olan ParamPos kullanılmaktadır. Kredi kartı bilgisi yalnızca, Parampos alt yapısında saklanmaktadır.

Hizmet Alan tarafından sisteme kaydedilen kredi kartından üyelik bedelinin herhangi bir sebeple tahsil edilememesi halinde, belirli aralıklarla ödemenin tahsil edilmesi sistem tarafından denenecektir. Tahsil sağlanmadığı takdirde üyelik otomatik olarak Hoş geldin Üyeliğe geçecektir.

 

Bireysel üyeliklerde üyelik yenileme işleminde, ParamPos ile ödemenin gerçekleştirilmesi halinde işbu sistemde bulunan kredi kartı bilgileri - aksi üye tarafından sistemde değiştirilmediği sürece -  üzerinden ödeme tahsil edilecektir.

 

Madde 6- Hizmet Alanın Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Hizmet Alan, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Hizmet Alan, satın aldığı üyelik tipinin bedelini ödemekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Hizmet Alan,  http://www.digitalnetworkalkas.com internet sitesinden Hizmet Verenin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu üyeliklerin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere üyelik satış fiyatı, ödeme sekli, koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Hizmet Alan, hizmetin ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu  http://www.digitalnetworkalkas.com Üyelik/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Etkinlik linki ve şifresinin iletilebilmesi için ÜYE girdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE bilgilerinin yanlış veya eksik doldurulması sebebiyle Üye’nin etkinliğe katılamaması durumundan ALKAŞ sorumlu tutulamaz.

6.6. ÜYE’nin elektrik, internet kesintisi veya kişisel sebeplerle etkinliğe zamanında katılamaması, etkinliği tamamlayamaması vb. bir durumda ALKAŞ sorumlu değildir. Bu tür durumlarda herhangi bir bedel ödemesi veya değişiklik sağlanmaz.

Madde 7- Üyelik Seçme/Ödeme Prosedürü

Üyelik: 

Seçilen üyelik paketinin https://digitalnetworkalkas.com beyan edilen KDV dâhil TL tutarı     Hizmet Alan tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle bedel tahsilinden önce, müşteriye e-mail adresi onay maili gönderilir. Üyelik e-mail adresi Onay maili gönderilmeden ödeme alınmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Hizmet Alana sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Hizmet Alandan bankası ile görüşmesi istenebilir. Üyeliğin işleme alınma zamanı, üyeliğin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Hizmet Veren hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

Üyelik, üyelik talebinin ALKAŞ’a iletilmesi anından itibaren uygun değerlendirilmesi halinde 24 saat sonra başlayacaktır.

Sözleşme konusu hizmetin ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Hizmet Alan bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Hizmet Alanın, Hizmet Verenden ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

Ödeme: 

http://www.digitalnetworkalkas.com  ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Hizmet Alanlara banka havalesi ile sipariş imkânları sunulmuştur. Hizmet Alan eğer EFT yapmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve üye tipinin yazılması gereklidir. 

Premium Kurumsal üyelik haricindeki üyeliklerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde online tahsilat sistemi olarak TURK Elektronik Para A.Ş.’ye ait olan ParamPos kullanılmaktadır. Kredi kartı bilgisi yalnızca, Parampos alt yapısında saklanmaktadır.

Hizmet Alan kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Hizmet Alan, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Hizmet Alan arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyelik süresinin sonunda satın alınan bireysel aylık/yıllık üyelikler, Hizmet Alan tarafından iptal edilmediği sürece, üyelik otomatik olarak güncel Sözleşme koşulları kapsamında yenilenecektir. Hizmet Veren tarafından üyeliğin sona ermesinden 15 (on beş) gün önce Hizmet Alana bir hatırlatma e-postası ile bildirilecektir. Sözleşme’nin otomatik olarak yenilenmesi kurumsal üyelikler için geçerli değildir.

 

Hizmet Alan, üyeliğin yenilenmesini istemediği takdirde Hizmet Veren tarafından gönderilen hatırlatma e-postasında yer alan yönergeleri takip ederek üyelik profilinden iptal talebinde bulunacaktır. Aksi takdirde, üyelik sözleşmesi yenilenmiş sayılacağından üyelik bedeli sisteme kayıtlı kredi kartından tahsil edilerek otomatik olarak yenilenecektir.

 

Madde 8: Cayma Hakkına İlişkin Prosedür

Mesafeli sözleşmelerde tüketici/hizmet alan, cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar olan istisnalar saklı kalmak üzere, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler Hizmet Veren’e ait Web sitesinde belirtilen Üyelik sayfasından gönderilecektir. Ayrıca Hizmet Veren’e ait bildirim iletişim kanalları bu formun “Üyelik Bilgileri” kısmında ve aracı hizmet sağlayıcı web sitesinde yer almaktadır. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Hizmet Veren’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma süresinin (14 gün) aşılması ve iptal etme talebinde ödeme iadesi yapılmayacaktır.

 

Yasal cayma süresi olan 14 (on dört) günlük sürenin aşılması halindeki iptal etme halinde alınan hizmete ilişkin bedel iadesi yapılmamaktadır. Ayrıca, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan durumlarda, işbu Sözleşme’de yer alan üyeliklerde cayma hakkının uygulama alanı bulunmamaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile sair mevzuat ilgili hükümleri uyarınca Hizmet Alan’ın, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağı açıkça düzenlenmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Hizmet Veren veya sağlayıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

c) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda nitelikleri açıklanan ve Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu ürün/hizmetler de işbu istisnalar kapsamında olduğundan; Hizmet Alan, cayma hakkından faydalanamayacak olup işbu hususu bilmektedir.

Madde 9- Gizlilik

Hizmet Alan tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Hizmet Veren’e bildirdiği bilgiler Hizmet Veren tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Hizmet Veren bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde Hizmet Veren kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Hizmet Alana ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler başkaca verilmiş rıza yoksa yalnızca Hizmet Veren tarafından platform ile ilgili standart bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Hizmet Alana onayı sonrasında gönderilebilir. 

Madde 10- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Hizmet Alanın veya Hizmet Verenin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Üyelik sözleşmesinin onaylanması durumunda Hizmet Alan işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1.  TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Dijital Platform Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve ekleri, ticari merkez adresi “Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 Daire :16 Beşiktaş/İstanbul” olan Alkaş Perakende Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“ALKAŞ“) ile internet sayfasını kullanarak Üyelik Sözleşmesi’ni tebliğ alan ve sözleşmeyi onaylaması halinde (“ÜYE/Üye”) sıfatını haiz olacak Kullanıcı arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’yi onaylan Kullanıcı Üye sıfatını alır.

İşbu Sözleşme’de ALKAŞ ve ÜYE birlikte "Taraflar" ve her biri ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

TANIMLAR:

Site:https://www.digitalnetworkalkas.com.tradresinde yer alan ve ALKAŞ’ın hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye: İşbu Sözleşme uyarınca Dijital Platform’a Üye olan Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamında gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formu ile verilen bilgilerin ALKAŞ tarafından onaylanması ve bildirimi ile Üye olma işleminin gerçekleşmesidir.

Kurumsal ve Bireysel Üyelik:

Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ve EKLERİNİ ifade eder. İşbu Sözleşme ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir bütünü olup beraber değerlendirilir. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Çerez Politikası, Aydınlatma Metinleri ve EK’ler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALKAŞ tarafından ÜYE’nin aktive edilmesi tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 1 yıl süreli ÜYE dijital platform alanının kullanımın hakkını kapsamaktadır.

 1. HAKLAR     
  1. Üyelik Süresi; Üyenin Dijital Platform’da kaldığı süreyi ifade eder.

3.2 Üyelik İptali; İşbu Sözleşme hükümlerini belirtilen süre için kabul eden ÜYE, Digital Network Alkaş üye profili üzerinden üyelik iptalini gerçekleştirebilir. İşbu Sözleşme konusu hizmetin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olması sebebi ile yasal cayma hakkı bulunmamaktadır. ÜYE üyelik Sözleşmesini iptal edebilir ve yıllık üyeliklerde ödemesi gerçekleştirilmiş olan gelecek aylara ilişkin bedel iadesi 3.3. maddedeki şartlar kabul edilerek talep edilebilir. Bu durumda, iptal bildiriminin süresi içinde gerçekleşmesi halinde bedel iadesi ÜYE’nin, ödeme yöntemi tercih ettiği hesap veya kartına 14 gün içerisinde iade edilir.

 

  1. Üyelik iptalinin, işbu Sözleşme’nin kabul edildiği tarihten itibaren gerçekleştirildiği hallerde, yıllık üyeliğin aylık bazdaki indiriminden faydalanılamayacaktır ve indirimsiz aylık üyelik bedeli tahsil edilecektir.

 

 1. TARAFLAR’IN SORUMLULUKLARI

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarının aşağıdaki şekilde olduğu konusunda mutabakata varmıştır.

  1.  Üye’nin Sorumlulukları

Üye, işbu Sözleşme süresince verilen haklara ait gerek alanların kullanımı gerekse ALKAŞ tarafından verilen hizmetler kapsamında aşağıdaki hususlardan sorumlu olduğunu ve bu hallerde ALKAŞ’tan herhangi bir nam altında bir talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Dijital Platform yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye, Dijital Platform’un bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Dijital Plaftorm’a bildirmekle yükümlüdür.
 2. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Dijital Platforma bildirmekle yükümlüdür.
 3. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla kurulur.
 4. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini işbu maddenin g bendinde yazılı şartı hariç devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
 5. ÜYE, tercih ettiği Üyelik Modeli kapsamında kullanımına tahsis edilen dijital platform Alanı’na ait ALKAŞ’ın itibarını ve üye profilini etkileyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehlikeye düşürecek veya değer kaybettirecek hareketlerden kaçınmayı, dijital platformu tahsis amacına aykırı olarak kullanmamayı ve diğer üyelerin huzurunu bozacak hal ve davranışlardan kaçınmayı kabul etmektedir.
 6. ÜYE’nin, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını ALKAŞ’ın yazılı izni olmadan 3. kişiye devretmesi ve/veya alt kiralama yapması mümkün değildir; böyle bir durumun tespiti halinde haksız kullanıma ilişkin ücretlerden ÜYE sorumlu olacaktır.
 7. ÜYE, Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda söz konusu ihlal giderilinceye kadar ALKAŞ tarafından üyeliğinin, üyelik hizmetlerinin bir kısmının ya da tamamının askıya alınabileceğini, bilmekte ve kabul etmektedir. Üyeliğin askıya alınması ile birlikte ÜYE geçmişe dönük ücret iadesinin yapılmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
 8. ÜYE’nin katılım gösterdiği etkinlik esnasında ses ve görüntü kaydı alınırken, ÜYE’nin bu durumu kötüye kullanarak hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmesi halinde (terör/örgüt propagandası, tehdit, hakaret, taciz vb.) doğacak her türlü cezai sorumluluktan eyleme katılan/iştirak eden ÜYE sorumludur. ALKAŞ’ın bu durumdan doğacak diğer hak talepleri saklıdır. ALKAŞ bu durumun tespiti halinde Üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar.
 9. Etkinlik linki ve şifresinin iletilebilmesi için ÜYE girdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE bilgilerinin yanlış veya eksik doldurulması sebebiyle Üye’nin etkinliğe katılamaması durumundan ALKAŞ sorumlu tutulamaz.
 10.  ÜYE’nin elektrik, internet kesintisi veya kişisel sebeplerle etkinliğe zamanında katılamaması, etkinliği tamamlayamaması vb. bir durumda ALKAŞ sorumlu değildir. Bu tür durumlarda herhangi bir bedel ödemesi veya değişiklik sağlanmaz.
 11. ALKAŞ, herhangi bir şikâyet/ihbar vb. üzerine Sistem üzerinden yapılan mesajlaşma ve içerikleri denetim hakkına sahip olup bu içeriklerde bir aykırılık tespit etmesi halinde işbu maddenin j bendi kapsamındaki haklarını saklı tutacaktır. 

4.2. ALKAŞ’ın Sorumlulukları

 1. ALKAŞ, işbu Sözleşme kapsamında ÜYE’nin tercih ettiği üyelik tipine göre hakkını en iyi şekilde ÜYE’ye devretmekle ve üyelik kapsamındaki hizmetleri vermekle yükümlüdür. ALKAŞ, işbu Sözleşme’de düzenlenen mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla ÜYE’ye en iyi şekilde hizmet verecektir.
 2. ALKAŞ tarafından, dijital platform alanında kullanılmak üzere ilgili internet ağının kullanımından, Siber saldırı ve benzeri sebeplerden doğacak zararlardan ALKAŞ’ın sorumlu tutulması mümkün değildir.
 3. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça ALKAŞ’a aittir. Kullanıcı’nın, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında ALKAŞ tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. ALKAŞ, Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, marka, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ALKAŞ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 4. ALKAŞ, Üye’lerin bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ        
  1. İşbu Sözleşme’nin süresi üyelik tiplerine göre farklılık göstermekte olup Sözleşme’nin süresi aylık üyeliklerde 1 (bir) ay süre; yıllık üyeliklerde 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşme süresi sonunda yeni dönem Üyelik ücretleri belirlenecektir. Üyenin üyeliğe devam etmesi halinde bu Sözleşme’nin aynı haklarda ancak yeni dönem için eski dönem hizmet bedeli üzerinden %[20] ila %[50] arasında belirlenen oran artış ile devam edeceği taraflarca bilinmektedir.
  2. Hizmet Veren, DNA Online Üyelik Dijital Platformu ile Hizmet Alan’a üyeliği kapsamında sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmet bedellerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, işbu bedellerde yapılacak değişiklikleri kabul etmediği takdirde, Üyelik Sözleşmesi’ni, güncel bedelin Hizmet Alan’dan tahsil edileceği tarihe dek feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmeyen Hizmet Alan, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

 

  1. Üyelik süresinin sonunda satın alınan bireysel aylık/yıllık üyelikler, Hizmet Alan tarafından iptal edilmediği sürece, üyelik otomatik olarak yenilenecektir. Yıllık üyeliklerde Hizmet Veren tarafından üyeliğin sona ermesinden 15 (on beş) gün; aylık üyeliklerde 7 (yedi) gün önce Hizmet Alana bir hatırlatma e-postası ile bildirilecektir. Sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesi kurumsal üyelikler için geçerli değildir.

 

  1. Hizmet Alan, üyeliğin yenilenmesini istemediği takdirde Hizmet Veren tarafından gönderilen hatırlatma e-postasında yer alan yönergeleri takip ederek üyelik profili üzerinden üyelik iptalini gerçekleştirebilecektir. Üyelik iptalini üyelik bitim tarihinizden önce gerçekleştirmediğiniz sürece seçmiş olduğunuz üyelik tarifesinin güncel şartları ile devam edecektir. Aksi takdirde, üyelik sözleşmesi yenilenmiş sayılacağından sisteme kayıtlı kredi kartından tahsil edilerek otomatik olarak yenilenecektir.
 1. ÜYELİK ÜCRETLERİ VE ÖDEMELER
  1. ÜYE’nin ödemekle yükümlü olduğu yıllık üyelik ücretleri, EK’te gösterilmiştir ve Üye’nin seçeceği pakettir. 
  2. ÜYE, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybına uğradığı, enflasyon ve maliyetlerin arttığı, alım gücünün düştüğü, ülkenin ekonomik şartlarının değiştiği ve benzeri iktisadi şart değişiklikleri gerekçeleriyle üyelik ücretinde indirim yapılmasını ve/veya hâlihazırda ödemekte olduğu para biriminin değiştirilmesini talep edemez.
  3. Üyelik ücretinin, sözleşmenin imzalanmasını takiben kredi kartı veya Banka Havalesi ile ödenecektir. Banka ve Kredi kart masrafları ve ilgili komisyonlarından ÜYE sorumludur.

 

  1. ÜYE tarafından paket yükseltme işlemi gerçekleştirildiği takdirde, hizmet bedeline ilişkin düşük paketteki ödemelerin gün hesabı ile yükseltilen üyelik tipi üzerindeki fiyat farkı mahsup edilecektir.
  2. ÜYE’nin, herhangi bir fatura bedelini süresinde ödememesi veya sisteme kaydettirdiği kredi kartının ödeme gününde yeterli limitinin bulunmaması sebebiyle üyelik ücretinin vadesinde tahsil edilememesi durumunda ALKAŞ, herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın aylık yüzde beş (%5) vade farkı tahakkuk edecektir.

 

  1. Hizmet Alan tarafından sisteme kaydedilen kredi kartından üyelik bedelinin herhangi bir sebeple tahsil edilememesi halinde, belirli aralıklarla ödemenin tahsil edilmesi sistem tarafından denenecektir. Tahsil sağlanmadığı takdirde üyelik otomatik olarak Hoşgeldin Üyeliğe geçecektir.

 

  1. ÜYE tarafından satın alınan üyelik tipi doğrultusunda Sözleşme süresinin sona ermesi akabinde Sözleşme işbu Sözleşme’nin 5. maddesindeki şartlar dâhilinde yenilenecektir.

 

 1. CEZAİ ŞARTLAR
  1. Sözleşme’nin ÜYE’nin Sözleşme’ye aykırı eylemleri dolayısıyla ALKAŞ tarafından belirtilen süreden önce feshedilmesi halinde ÜYE, ALKAŞ’a iki (2) aylık üyelik ücreti tutarında fesih cezası ödeyecektir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP
  1. ALKAŞ’ın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasının sel, deprem vb. doğal afet, harp, grev, ayaklanma, seferberlik, yangın, infilâk, idari makamlarca alınmış kararlar, salgın hastalık, resmi karantina gibi iradesi dışında ve kontrolü haricinde vuku bulun haller nedeniyle kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak önlenmesi veya engellenmesi veya söz konusu yükümlülüklere bu mücbir sebeplerden dolayı ifa veya riayet edilememesi halinde bu durum Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilmeyecektir.
  2.  DDOS saldırıları, ALKAŞ’ın sahibi olduğu ve kontrolünde olan donanım ve yazılımlarından kaynaklanmayan elektrik kesintileri, hat, ara bağlantı ve internet erişim engelleri ve Türkiye Cumhuriyeti yönetim organları tarafından yapılacak herhangi bir doğrudan müdahale, periyodik bakımlar ve yine ALKAŞ’ın kontrolünde olmayan donanım ve yazılımlardan kaynaklanan ancak olay veya olayların gerçekleşmesi sonucunda ALKAŞ yönetiminde veya kontrolünde olan donanım ve yazılımlarda oluşan arıza durumundan kaynaklı servis kesintisi sonucunda oluşabilecek veri kaybı veya hizmetin verilemiyor olması da mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin oluşmasından dolayı Kullanıcı ve Üye nezdinde oluşacak olan zarar ve ziyandan ALKAŞ sorumlu tutulamaz.
  3. ALKAŞ’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülükleri mücbir sebebin başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süreçte askıda olacaktır ve ALKAŞ’ın bu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ÜYE’nin tazminat ya da ücret talepleri olmayacaktır. Mücbir sebebin etkisinin azalması halinde ALKAŞ, işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini ya da en azından bir kısmını yerine getirmek için gereken özen ve çabayı gösterecektir.

 

 1. GİZLİLİK VE KVKK

Gizli bilgi; ALKAŞ tarafından verilecek olan hizmet kapsamında öğrenilen her türlü yazılı, sözlü, görsel ve elektronik, kişisel veriler dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın Taraflar’ın iş planları, iş akışları, uygulamaları veya politikaları ile bunların pazarlanmasına veya tanıtımına ilişkin bilgileri, ticari sırları, mali bilgileri, kar marjı bilgileri, müşteri ve muhtemel müşterilerin listelerini, çalışanlara ait bilgileri (çalışanların isimleri, pozisyonları, görevleri, maaşları, kıdemleri, hangi projelerde görevlendirildiklerine ilişkin bilgiler ve çalışanlara verilen diğer her türlü bilgi dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın), yönetim metodlarını, çalışma yöntemlerini, işletme tekniklerini, tüm kılavuz, belge, rapor, hesap tablosu, dosya, bilgisayar CD’leri, disketi, kasetleri her türlü elektronik veri taşıyıcısını ve tüm finansal, işle ilgili, hukuki, ticari ve kurumsal bilgiler ile bunlara ilişkin diğer yazılı belge veya elektronik bilgileri ve yapılacak araştırmalardan elde edilecek verileri, oluşturulacak stratejileri kapsar. Taraflar gizli bilgileri, önceden yazılı onay verdikleri haller hariç Sözleşme konusu hizmet dışında herhangi bir amaçla kullanmayacağını, bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını herhangi birine açıklamayacağını kabul etmiştir. Gizli bilgilerin Taraflar’dan biri tarafından ifşa edilmesi halinde, mağdur tarafın doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğradığı tüm zararlar ilişkin olarak gizli bilgileri ifşa eden taraf tazminat ödeyecektir. Sözleşme'nin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde de gizlilik şartları aynen geçerli ve bağlayıcıdır. ALKAŞ, Üye’lerin bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Sözleşme’nin diğer maddelerindeki feshe ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla;

  1.  İşbu Sözleşme, ÜYE’nin;
 • Üyelik esnasında kredi kartı ile tahsil alınmaması halinde,
 • Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, kısmen ya da tamamen yerine getirmemesi sebebiyle ALKAŞ tarafından bir (1) haftalık süre içerisinde bu aykırılığın giderilmesi için ihtar edilmesine rağmen bu sürede ihlalin ortadan kaldırılmaması,
 • Malvarlığında önemli ölçüde azalma olduğu hususun adli ve/veya idari makamlarca veya kredi kurumları raporları kapsamında anlaşılması durumunda ALKAŞ tarafından tek taraflı olarak derhal ve tazminat ödenmeksizin feshedilebilecektir.
  1.  ÜYE, ALKAŞ’ın işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ALKAŞ’a yazılı bir ihtarname göndererek aykırılığın ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) günden az olmamak üzere makul süre içerisinde giderilmesini talep edecektir. Verilen süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde, ÜYE, Sözleşme’yi haklı nedenle feshedebilecektir.

 

  1. Taraflar’ın, ÜYE’nin Digital platform üyeliğinden çıkmadığı sürece sözleşme kendiliğinden mevcut yeni dönemdeki üyelik ücreti üzerinden devam edecektir. ÜYE’nin Digital platform’dan çıkmak istemesi halinde tarafların birbirleri ile hak ve yükümlülükleri tamamlanmış ise sözleşme ihbar bildirimine gerek kalmadan feshedilmiş sayılacaktır.  ALKAŞ, belirtilen üyelik sürenin sona ermesi akabinde Sözleşme’nin yenilenmesi halinde üyelik ücretlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ÜYE’nin, söz konusu yeni şartlarla Sözleşme’ye devam etmeme ve bu kapsamda üyeliğini sona erdirme hakkı saklıdır. 

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme’nin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda Taraflar’ın defter, evrak, bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, görsel ve işitsel kayıtları ve her türlü belge 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince delil teşkil edecektir. Taraflar bunlara karşı her türlü itiraz haklarından feragat etmiş olup bu kayıtların kat’i delil oluşturacağını kabul etmişlerdir.

 1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul, tahkim dili Türkçedir. Hakem sayısı bir (1) olacak olup uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

Tahkim sürecine ilişkin tüm masraflar, avukat ücretleri hariç, aleyhine karar verilen Tarafça karşılanacaktır. Tahkim sürecinin her iki tarafın kısmi lehine olacak şekilde sonuçlanırsa, masraflar Taraflar arasında haklı bulundukları oranda paylaştırılacaktır.

Taraflar, hakemlerin ara/kısmi/nihai kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğu, yetkili mahkemelerce aleyhe uygulanabileceği konusunda anlaşmışlardır.

 

 1. TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar’ın tebligat adresleri yukarıda belirtilen adresleridir. Taraflar bu adreste olabilecek değişiklikleri yedi (7) gün öncesinden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde bu adrese yapılmış olan tebligatlar geçerli tebligatlar olarak kabul edilecektir.

 1. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

İşbu Sözleşme’nin akdi ve uygulanması nedeniyle doğabilecek her türlü vergi, resim ve harç (damga vergisi dahil olmak üzere) Üye tarafından ödenecektir.

 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme, 15 (on beş) maddeden ibaret işbu Sözleşme Taraflar arasında akdedilmiştir ve bir örneği Üye’ye gönderilmiştir. 

 

 

 

EKLER

 

ÜYELİKLER

DNA KURUMSAL:

 1. Firmaya özel Kurumsal profil oluşturma
 2. Kişiye özel  profil oluşturma

 

 1. 3 firma temsilcisi üyelik ekleme
 2. Tanıtım materyalleri ekleme
 3. Sektörel Haberlere katma değerli içerik
 4. İçerik arşivine 7/24 erişim
 5. Özel konferanslara indirimli bilet hakkı
 6. Markaya özel proje webinarlarda üye özel indirim avantajı
 7. Anlaşmalı kuruluşlarda üyelere özel indirimler/kampanyalardan faydalanma
 8. DNA’da dijital reklam alanlarında özel indirim avantajı
 9. DNA Kurumsal Toplantılarına Katılım

DNA BİREYSEL:

    1. Kişiye özel kurumsal profil oluşturma
    2. İçerik arşivine 7/24 erişim
    3. Özel konferanslara indirimli bilet hakkı
    4. Sektörel Haberlere katma değerli içerik
    5. Markaya özel proje webinarlarda üye özel indirim avantajı
    6. Anlaşmalı kuruluşlarda üyelere özel indirimler/kampanyalardan faydalanma

DNA TV Üyeliği:

 1. İçerik arşivine 7/24 erişim
 2. Özel konferanslara indirimli bilet hakkı

 

*Hoşgeldin Üyeliği

Hoşgeldin üyelik olarak tanımlanan kategori belirtilen sosyal medya hesapları, google hesabı veya mail adresi girilerek kişinin ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşur. Hoşgeldin üyeler diğer kategorilerdeki haklardan faydalanamazlar.

 

 

 

 

KVKK Aydınlatma Metni

 

DIGITAL NETWORK ALKAŞ

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ 

 

ALKAŞ Perakende Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Alkaş” veya “Şirket”) tarafından, işlettiğihttps://digitalnetworkalkas.com/” web-sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Nisbetiye Mahallesi Nisbetiye Cad. No: 24/16 Beşiktaş/Istanbuladresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Alkaş tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Web sitesine üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması,
 • İlgili kişi tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • Alkaş tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Alkaş tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alkaş’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Alkaş’ın ve Alkaş’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması,
 • Alkaş’ın e-bülten faaliyetlerinden faydalanabilmeniz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Alkaş tarafından web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Alkaş’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması (Kullanım Koşulları vb. için sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ile korunması).
 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi Nisbetiye Mahallesi Nisbetiye Cad. No: 24/16 Beşiktaş/Istanbuladresine gönderme yöntemiyle veya “[info@alkas.com.tr]" adresine iletme yöntemiyle de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

ETK İzni Metni

ETK İzni Metni

Kişisel verilerimin ALKAŞ Perakende Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Alkaş” veya “Şirket”) tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, sosyal medya vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin Alkaş’ın hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

İşlem Rehberi

Mal ve Hizmetin Seçilmesi - Üyelik

Üyelik sistemiyle platform üzerinden networking ağı kurmanıza sektörel içeriklere ulaşmanıza imkan veren ve kendi içeriklerinizi yayınlamak için profesyonel bir altyapısunan ortak akıl ve iş birliği platformu olan Digital Network Alkaş’a üye olmak için ana sayfada sağ üstte bulunan “Üye Ol butonuna tıklayarak üyeliğe ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir. Özet bilgilerin yer aldığı sayfada bulunan “Sonraki” butonuna tıklayarak açılan sayfadaki bilgilerin doldurulması ve seçilecek üyelik tipi ile akabindeki sayfaların doldurulması neticesinde üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Ödeme işlemi tamamlanmadan önce üyelik oluşturulması esnasında girilen tüm bilgiler hata olmaması amacıyla sayfalar arasında geçiş olabilmesi adına “Önceki” ve “Sonraki” butonlarına yer verilmiştir.

Ödeme Bilgileri (Satın Alma) ve Sözleşmelerin Saklanması

Üyelik bölümünden bilgilerin girilmesi aşaması sonrasında bilgilerinizin yer aldığı “Özet Bilgisi” bölümü açılmaktadır. İşbu bölümde önceki sayfalarda tarafınızca girilmiş olan bilgiler ile üyeliğe ilişkin fiyat bilgisi yer almaktadır. Üye olma kapsamında satın alınan hizmet için Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi yer almakta (İşbu metinler ayrıca Alkaş Perakende Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Alkaş”) kayıtlarında saklanmaktadır.) olup işbu metinlerin onaylanması ile ödeme sayfasına ulaşmak için “Sonraki” butonuna basılması gerekmektedir. 

Kredi kartı bilgileri Alkaş tarafından saklanmamaktadır. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinmektedir. Kurumsal Network üyelik haricindeki üyeliklerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde online tahsilat sistemi olarak TURK Elektronik Para A.Ş.’ye ait olan ParamPos kullanılmaktadır. Kredi kartı bilgisi yalnızca, Parampos alt yapısında saklanmaktadır.

 

Fatura ve Sözleşmeler üyelik tamamlanması ile birlikte tarafınızca üyelik işlemleri esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilmektedir.

Seçilen Üyelik Tipinde/Paketinde Değişiklik Yapılması ve Üyelik İptali

Üyeliğiniz kapsamında seçmiş olduğunuz üyelik tipi (DNA Bireysel, DNA Kurumsal, DNA TV Üyeliği ve Hoş geldin Üyeliği) üyelik süreniz kapsamında paketin içeriğinin yükseltilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:

Üyeliğin yükseltilmesi istenilmesi halinde aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir;

 • Üye girişi 
 • Sağ Üst Köşede yer alan Profilim sekmesi
 • Üyelik yükselt
 • Yükseltmek istediğiniz üyelik tipi seçimi
 • Üyelik sözleşmesini okudum anladım onaylıyorum
 • Devam butonunu tıkladıktan sonra 
 • Ödeme ekranına aktarılacaksınız

Üyeliğin iptal edilmek istenmesi halinde aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:

 • Üye girişi 
 • Sağ Üst Köşede yer alan Profilim sekmesi
 • Profili düzenle
 • Ödemeleriniz sekmesi içersindeki yönlendirmeler ile 

Sözleşmeler ve Bilgilendirmeler
 

Ana sayfada alt banner/alt bantta yer alan “Legal” başlığında yer alan Çerez Politikası, KVKK Aydınlatma Metni, Veri Sorumlularına Başvuru metinlerine erişilebilmektedir. 

 

Üye olmanızla birlikte tarafınıza gönderilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi ise üyelik bilgileriniz kapsamında tarafınızca belirtilen e-posta adresinize iletilmektedir. 

 

İlgili metinlere ayrıca “Üye Girişi” gerçekleştirildikten sonra “Hesabım” bölümünden de ulaşabilirsiniz. İlgili metinlere internet sitemiz üzerinden üye olarak giriş yaparak görüntülemek istediğiniz takdirde üyeliğiniz boyunca ulaşabilirsiniz.  

 

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları

 

Alkaş ile tüketici arasında doğabilecek uyuşmazlık halinde uyuşmazlığın çözümü Türk Hukuku’na tabi olacak ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile ilgili yetkili merciler yetkilidir.

Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, tarafların diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel teşkil etmez.

Alkaş İletişim Bilgileri

Alkaş’ın sunduğu hizmetlere ilişkin detaylı bilgi almak istemeniz halinde satis@alkas.com.tr adresimize e-posta göndererek ya da 0(212) 284 86 50 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZLER NEDİR?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi digitalnetworkalkas.com da çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan digitalnetworkalkas.com adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.
İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Digital Network Alkaş ve Alkaş DNA olarak anılacaktır.

DNA (DIGITALNETWORKALKAS.COM)'NIN ÇEREZ KULLANIMI

digitalnetworkalkas.com sitesini ziyaret ederek DNA'nın web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz. DNA, çerezler sayesinde topladığı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması adresinde yer alan dokümanda paylaştığı gibi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme doğrultusunda kullanır. digitalnetworkalkas.com' un cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda digitalnetworkalkas.com’ un bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

DNA, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’yi okumanızı tavsiye ederiz.

HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?
GENEL OLARAK

Firma olarak digitalnetworkalkas.com sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.
 • Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.

 

Çerez türüAçıklama
Kesinlikle gerekli çerezlerZiyaretçilere sitede gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse digitalnetworkalkas.com’ un çeşitli bölümleri kullanılamaz. Örneğin, sitede oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar.
Performans çerezleriFirma’nın web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.
Fonksiyonellik çerezleriFirma’nın ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak digitalnetworkalkas.com, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar.
Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;
 • site‘ nin bazı bölümleri kullanılamayabilir,
 • site’ nin sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,
 • site‘ nin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Hedef çerezleri veya reklam çerezleri

Bu tür çerezler, Firma’nın bilgisi doğrultusunda genellikle site‘ nin reklam ağları tarafından yerleştirilir.
Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
 • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
 • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. DNA olarak, Çerez (Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Şu anda kullanmakta olduğunuz çerezler ile ilgili olarak;

Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?
İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte olup, ayrıntılı bilgiye tarayıcınızın veya uygulamanızın yardım menüsünü kullanarak ulaşabilirsiniz.

 • Google Analytics: Kullanıcı/ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır.
 • Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası linki : https://www.google.com/analytics/terms/tr.html
 • Google Optimize: Google’ın A/B testing ve personalization platformudur. Optimize, web sitelerindeki dönüşüm oranlarını arttırmasını amaçlayarak, sitenizde A/B testler yaparak, KPI’larınız doğrultusunda en iyi varyasyona ulaşmanızı sağlar.
  Google Optimize Hizmet ve Koşullar sayfası linki : https://support.google.com/optimize/answer/6230273