Topluma Katkının Anahtarı: Kadına Yatırım Yapmak


İçerik Kategorileri
C-LEVEL DERNEK / FEDERASYON / BİRLİK / VAKIF DİĞER GİRİŞİMCİLİK

Son Yazıları
İkinci Yüzyılda Kadın Etkisi!
DİĞER  DERNEK / FEDERASYON / BİRLİK / VAKIF  GİRİŞİMCİLİK  C-LEVEL 
Eşit Ücret Mücadelesi: Kadın-Erkek Ücret Eşitsizliği ve Değişimin Önemi
DİĞER  DERNEK / FEDERASYON / BİRLİK / VAKIF  GİRİŞİMCİLİK 
2024, 18 Nisan

Kadının ekonomik olarak güçlenmesi, toplumların sürdürülebilir kalkınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için temel bir unsurdur. Kadınların istihdama katılımı ve girişimciliğe teşvik edilmeleri, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumun genel refahı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için de kritik bir öneme sahiptir. Biz KAGİDER olarak kadınlara yapılan yatırımların, topluma katkının önemli anahtarlarından biri olduğuna inanıyoruz. 

Genel olarak küresel tabloya baktığımızda Dünya Bankası verileri bizlere dünya genelinde kadınların işgücüne katılım oranının erkeklere göre daha düşük olduğunu söylüyor. Küresel olarak, kadınların işgücüne katılım oranı %50, bu ise erkeklerin işgücüne katılım oranının %80'e* ulaştığı göz önüne alındığında belirgin bir farklılık gösteriyor. Bununla birlikte, birçok ülke kadın istihdamını artırmak için çeşitli politikalar ve programlar geliştirmiş, geliştirmeye de devam etmektedir.

Türkiye'deki tablo ise maalesef bizlere daha çok çalışmamız gerektiğine dair mesajlar veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Kadın 2023 raporunun sonuçlarına göre, Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı düşük seviyelerde seyretmektedir. Son verilere göre, Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı %35,1**'dir. Son yıllarda az da olsa Türkiye'de de kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çeşitli teşvikler ve programlar uygulanmaktadır. KAGİDER gibi kadın girişimciliğini destekleyen kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak için birçok çalışma ve proje yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. toplantıları boyunca, "Yoksulluğun ele alınması, kurumların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet perspektifiyle finansman sağlanması yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılmasının ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin hızlandırılması" ana temasıyla birçok değerli kurum ve kişi ile bir araya geldik. Bu etkili ve verimli etkinlikler, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı gibi önemli konuları ele aldık. Bu temas, toplumsal cinsiyet eşitliği için atılacak adımların merkezine kadınların güçlendirilmesini koymamız gerektiğini vurguladı.

Kadına yatırım yapmanın neden önemli olduğuna dair konuları konuşmak amacıyla, KAGİDER olarak büyük bir kararlılıkla çalışmaktayız. BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları sırasında, KAGİDER olarak kadın girişimcilerinin desteklenmesi için neler yapılabileceği konusunda önemli adımlar attık. Hepsiburada ve UN Women Türkiye ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz deprem bölgesindeki ekonominin canlanması için destek programları gibi projelerle, kadınların ekonomik iyileşmesini sağlamak için somut adımlar attık. Ayrıca, Türkiye'nin yanı sıra diğer BM toplantılarına katılarak, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için küresel düzeyde birçok bilgi ve deneyim paylaşımı yaptık.

Gelecek hedeflerimize ve yapmayı planladığımız adımlara gelince, KAGİDER olarak kadın girişimcilerin ve işletmelerinin desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim, mentorluk, finansal desteklere erişimi kolaylaştırma gibi alanlarda kadınlara yönelik programlar geliştirecek ve kadın girişimcilerin daha fazla fırsata erişmelerini sağlayacak stratejiler üzerinde odaklanacağız. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kamuoyunu bilinçlendirmek ve politika yapıcılarıyla iş birliği yaparak daha kapsayıcı politikaların oluşturulmasına katkıda bulunacağız.

Kadına yatırım yapmanın önemini vurgularken, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir dönüşümün de mümkün olduğunu unutmamalıyız. Kadınların güçlenmesi, sadece bireysel başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumların ve dünyanın daha eşit ve sürdürülebilir bir yer olmasına katkıda bulunarak gerçekleşecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

[*]Female labor force participation, World Bank, 10.01.2022,https://genderdata.worldbank.org/data-stories/flfp-data-story/

[**]İstatistiklerle Kadın 2023, TÜİK, 06.03.2024,https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2023-53675

*Dijital Network Alkaş (“DNA”), blog yazarı tarafından DNA'da paylaşılan içeriklerin doğruluğundan, geçerliliğinden, güncelliğinden ve telif hakları konusundaki iddialardan sorumlu değildir. Tüm hukuki ve cezai sorumluluk blog yazarına aittir.