Cumhuriyetimizin 100. Yılı

Birlikte İyileşeceğiz


İçerik Kategorisi
DERNEK / FEDERASYON / BİRLİK / VAKIF
2023, 8 Haziran

Ülke olarak 6 Şubat 2023 tarihinde ne yazık ki iki büyük deprem yaşadık. Bu büyük afet 11 ilde geniş çaplı yıkım yaratır, geri kazanılamayacak kayıplar vermemize neden olurken, oluşan maddi kaybın da 2023 milli gelirinin yaklaşık %9'una denk geldiği tespit edildi. Yanı sıra afet bölgesinde yaşayan 2 milyonu aşkın insanın başka illere göç ettiği açıklandı.

Böylesi büyük felaketlerin ardından elbette ilk öncelik bölge insanlarının acil ihtiyaçlarının karşılanması ve güvenliklerinin sağlanması olmalıydı. Sürecin ikinci aşaması ise elbette bölge içinde yeniden yapılanma, sosyal yaşam alanları ve iş alanlarının yeniden yapılandırılması olacaktır. Şu an içinden geçmekte olduğumuz bu süreç kararlılıkla, istikrarla ve güç birliğiyle toparlanmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeyi gerektiriyor. Bu süreci iyi yönetebilmemiz çok önemli… Nüfusun afet bölgesinden göç etmemesini, göç edenlerin geriye dönüşünü, bölgede depremden etkilenen işyerlerinin üretime tekrar başlamasını, üretimin sürekli kılınmasını ve istihdamın devamlılığını kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak iş birliği içinde sağlamamız gerekiyor.

Geri Dönüşü Teşvik Edecek Güvenin Oluşturulması Gerek

Rehabilitasyon sürecinde bölge insanının normal hayata dönebilmesi için gerekli psikolojik desteğin  devamı, şehirlerin yeniden inşa sürecinin tarihi, kültürel ve sosyal doku göz önüne alınarak yürütülmesi, bölgede depreme dayanıklı yeni yapıların kurulması, bölge insanında geri dönüşü teşvik edecek güven duygusunun oluşturulması ve eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğrenim dönemine bölgedeki okulların eğitime başlayabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması; bölgedeki barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal alanların yeniden kurulması atılması gereken başlıca öncelikli adımlar.

Bölgedeki işgücünü yeniden kuracak, göç eden çalışanların geri dönüşünü sağlayacak adımlar atmamız, nitelikli istihdamın desteklenmesi için uzaktan çalışma yöntemini yaygınlaştırmamız önemli. Öte yandan bölgeden göç edenlerin yaşadıkları travmayı aşmalarını sağlamak ve göç ettikleri yerlere adaptasyonunu desteklemek üzere sosyal programlar da eş zamanlı yürütülmeli.

Afet Sonrasında İK Profesyonelleri, Kadınlar ve Gençlere Odaklı Çalışıyoruz

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), yarım asrı aşkın süredir insan yönetimine odaklı yürütülen çalışmalara liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu. Bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak, depremden hemen sonra süreçteki çalışmaları koordine etmek üzere derhal Afet Sonrası Çalışma Grubumuzu kurarak hızla çalışmalara başladık.

Afet sonrası çalışmalarımız kapsamında özellikle krizi yönetmesi gereken liderlere, insan kaynakları profesyonellerine ve afet sonrası dönemde en çok desteklenmesi gereken kadınlar ve gençlere odaklı çalışmalar yürüttük. Bununla birlikte, başta yerinde istihdam olmak üzere çalışma hayatının sürdürülebilirliğinin garanti altına alınmasını sağlayacak politikaların üretilmesine dair kısa, orta ve uzun vadeli plan önerilerimizi, görüş ve raporlarımızı hem ilgili otoriteler ile hem de kamuoyu ile paylaştık.

Paylaşım Çemberleri Oluşturduk

İnsan kaynakları profesyonelleri ve yöneticilerin travma yaşayan çalışanlara nasıl yaklaşacakları, nasıl iletişim kuracakları ve ne gibi destek uygulamaları yürütebilecekleri ile ilgili bilgi sağlayan ve mentorluk veren ücretsiz eğitimler ve webinarlar gerçekleştirdik. Şirketlerin ve insan kaynakları profesyonellerinin krizi yönetilmesine destek olabilmek adına birbirimizden öğrenmemizi sağlayacak Paylaşım Çemberleri oluşturduk. Bu yolla örnek çalışmalar ve bu yolla edinilen kazanımların daha çok profesyonelce bilinmesini sağlayarak iyi örnek uygulamaların çoğaltılmasına destek olduk.

‘Şirketlerin Afet Sonrası Kriz Yönetimi' konulu online bir anket gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 profesyonelin katılımıyla gerçekleşen bu anketimiz bazı çarpıcı verileri ortaya koymamızı sağladı. Afet bölgesinde bulunan veya bu bölgede faaliyet yürüten şirketlerden %82,69'unun gereksinim duyduğu tespit edilen çalışanlarına psikolojik destek sağlamayı planladığı, %17,31'inin ise böyle bir planlaması olmadığı bunlardan biriydi mesela…

KOZA Gençlik Projemizle Afetten Etkilenmiş Gençleri Destekliyoruz

Bu süreçte kamu, özel sektör ve diğer STK'lar ile de işbirliği içinde çalışıyoruz. Askıda Ne Var ve Mentorink desteğiyle, KOZA Gençlik Projesi'ni hayata geçirdik. Bu proje kapsamında depremden etkilenmiş 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha güçlü hazırlanmaları için onlara eğitim, mentorluk ve kariyer koçluğu desteği veriyoruz. 6 haftalık bu program kapsamında ayrıca gençleri liderler ve staj imkânı sunan şirketlerle bir araya getiriyoruz. Bu projeyi PERYÖN gönüllülerimiz ve üyelerimizin verdiği mentorluk desteği ile gerçekleştiriyoruz.

KOZA Gençlik Projesi'nin yanı sıra; TurkishWin, KAGİDER ve Askıda Ne Var işbirliğiyle ‘BinYaprak İş Arama Kız Kardeşlik Çemberi' projesini hayata geçiriyoruz. 18-50 yaş aralığında meslek sahibi ya da meslek sahibi olmaya aday olan ve depremden etkilenmiş kadınların katılımına açık bu programın katılımcıları; 8 hafta boyunca, 5 kişilik kız kardeşlik grubunda onlara eşlik eden, kariyer koçluğu yapan insan kaynakları uzmanları ile buluşuyorlar.

Çalıştaylarla Politika Önerileri Üretiyoruz

YenidenBiz Derneği'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği ‘100. Yılda 1000 Kadın' projesine destek veriyoruz. Kadınların işe dönüşünü ve istihdamda yer almasını destekleyen bu proje kapsamında ‘Deprem Destek' programı da var.

Afet Sonrası Çalışma Grubumuzun çalışmaları kapsamında ayrıca öncelikli yerinde istihdam olmak üzere alanının uzmanı isimlerin katılımıyla çalıştaylar düzenleyerek, politika önerilerimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

#BirlikteGüçlüyüz

Özetle, ‘Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme' vizyonumuzla 50 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmalarda edindiğimiz uzmanlığımız ve üyelerimizden, gönüllülerimizden aldığımız güç ile afet sonrası yaralarımızı sarmak için insan yönetimi alanında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına liderlik ediyoruz. Bu süreçte gönüllülerimiz ve üyelerimizin desteğiyle ‘birlikte iyileşme'nin gücünü en derinden hissediyor ve birlikteyken ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha yaşayarak görüyoruz. 

Paylaş 996